Ponudba

Naprodaj je teren površine 13.016 kv.m. ob pokrajinski cesti, ki iz Nabrežine Center pelje v

Nabrežino Kamnolomi. Zemljišče, v rahlem naklonu proti cesti, predstavlja še edini nepozidani

otok na območju, ki predvideva dopolnitev urbanističnega tkiva vsai. Bogato je s tipičnimi

kraškimi rastlinami kot so gaber, jesen, hrast, javor, itd. V svoji notranjosti zaobjema malo

značilno kraško dolinico, ki ne spada med parcele naprodaj in je pod naravo varstveno zaščito,

ki ne dovoljuje pozidav.

Poleg direktne povezave s pokrajinsko cesto, teren razpolaga tudi z infrastrukturnim omrežjem

električne energije, telefonskih povezav, vodovoda, greznic in plinovoda. Na cesti poteka tudi

javni avtobusni prevoz z zelo pogostim postajanem, ki omogoča hitre povezave s Trstom,

s plažo v Sesljanskem zalivu in z drugimi kraškimi vasmi. V neposredni bližini sta tudi dve

želežniški postaji, ena na relaciji Trst Benetke in druga na tisti Trst Ljubljana. Letališče je

oddaljeno približno 20 km.

Načrt urbanistične ureditve zemljišča, ki ga je odobrila nabrežinska občina, predvideva

gradnjo petnajst enodružinskih hiš, vsaka s svojim vrtom in s parkirnimi mesti. Vse stavbe

bodo povezane z notranjim cestnim omrežjem vzdolž katerega so predvidena številna

parkirna mesta za goste. Načrt urbanistične ureditve zemljišča je bil koncipiran zelo

fleksibilno namenom, da se čim bolj poenostavijo komercialne aktivnosti za prodajo

nepremičnine. Predvidena je bila namreč možnost prodaje posamične podparcele,

ki bo lahko še dodatno razdeljena na podenote, ki bodo zaobjele posamične objekte

ali pa izgradnje ene same hiše z volumnom, ki ne presega vsoto volumnov posamičnih

objektov predvidenih na podparceli.